Actuele wegenwerken

Om u zo goed mogelijk te informeren over wegen- en andere werken, sommen wij hier de belangrijkste projecten op. U zal hier steeds de meest actuele info vinden.

 

  • Update herstel fietspaden Provinciebaan en Vaartstraat

De firma die de werken aan de fietspaden op de Provinciebaan uitvoert, meldde ons dat zij, wegens een onvoorzien technisch probleem, de vooropgestelde werkplanning niet kan aanhouden.

Hierdoor zullen de asfalteringswerken iets later dan voorzien plaatsvinden, nl. in de periode tussen 18 september en 25 september. Het bestaande parkeerverbod wordt verlengd tot 25 september. Mochten de werken alsnog vroeger klaar zijn, zal het parkeerverbod na de laatste werkdag worden opgeheven.
Voor de fietsers blijft de omleiding via Nerenweg, Berlindestraat en Colmanstraat in voege tot het einde van de werken.

 

  • Start wegen- en rioleringswerken project Bontinkstraat
Aquafin start met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in Kalken (Bontinkstraat, Zauwerstraat, Kleine Zauwerstraat, Pennemansbaan, Dendermondsesteenweg) en Overmere (Baron Tibbautstraat, Loereveldstraat, Donkerwegel).

In het voorjaar en tijdens de zomer verplaatsten de nutsmaatschappijen alle leidingen in functie van de nieuwe riolering.

Vanaf 5 oktober 2020 start de aanleg van de nieuwe riolering en de herstelling van het wegdek. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, wordt in fasen gewerkt. Het einde van de werken is voorzien in april 2022. Door het bovengemeentelijke karakter en de omvang van deze werken treedt Aquafin op als bouwheer voor dit project. Laarne en Berlare zijn participant en medefinancierder.
 
Het Lokaal Bestuur Laarne kiest ervoor om je op de hoogte te houden van het verloop van de werken via de website van Aquafin. Algemene en specifieke vragen kunnen eveneens via de website van Aquafin worden gesteld aan de medewerkers van het contactcentrum.Inwoners die in het kader van deze werken verplicht worden om op privaat terrein het hemelwater af te koppelen van het vuilwater, kunnen hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen tot maximaal 1.000 euro.