• wo14 oktober 2020van14:30 uurtot16:30 uur
startplaats rondleiding Gestroomlijnd Landschap
De natuur in Vlaanderen is erg versnipperd waardoor het leefgebied van planten- en diersoorten drastisch verkleint. Hoe kunnen we die versnippering en het verlies aan biodiversiteit indijken? Oplossing: via verbindende landschapselementen -zoals waterlopen, waterrijk gebied, bomenrijen, bosjes, dreven en houtkanten – vormen we een blauwgroen netwerk. Zo ontstaat een gevarieerd landschap dat bovendien klimaatbestendig is. Dieren en planten kunnen zich opnieuw een weg banen, op zoek naar voedsel, nestgelegenheid of een leuke partner. In Laarne - in dit klein maar waardevol provinciaal natuurgebied met de vreemde naam Brugskeswieë - krijg je alle ingrediënten voor een Gestroomlijnd Landschap op een blaadje. Wat betekent een poel voor de natuur? Wat is een stapsteenbosje? Hoe vorm je een voormalige veeweide om tot bloemenrijk grasland? Hoe biologisch waardevol is zo’n knotbomenrij?
We nemen je mee door deze typische beekvallei met vochtige graslanden en knoestige knotbomen. Je verneemt alles over de ecologische waarde van natte natuur. Kortom : een boeiende natuurwandeling langs de Maanbeek die als blauwe slagader door dit groen en klimaatbestendig landschap slingert.
Praktisch:
Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht
Uiteraard draag je tijdens deze groepssessie een mondmasker. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, laten we een beperkt aantal deelnemers toe. Snel inschrijven dus!
Laarzen zeer sterk aanbevolen!

Locatie

startplaats rondleiding Gestroomlijnd Landschap
Schoolstraat 18-24 , 9270 Laarne

Prijs

  • gratis

Reserveer

Leeftijd

van 12 tot 80 jaar

Organisatie

Provincie Oost-Vlaanderen