Aanplant geboortebos op 10 maart 2024

Een geboorte blijft een unieke gebeurtenis die wij niet zomaar laten passeren. Naar jaarlijkse gewoonte zetten we de kersverse ouders graag even in de bloemetjes.

Op zondag 10 maart 2024 organiseren we daarom een aanplantmoment aan het bedrijventerrein De Wallekens te Kalken. Alle ouders van kindjes geboren in 2022 krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging in de bus. Voor kindjes geboren in 2023 organiseren we een aanplantmoment later in het jaar.

Ook dit jaar hebben ouders de keuze om de vooraf gekozen boom mee te nemen en thuis aan te planten, dan wel ter plaatse aan te planten. Met de aanplant van de geboortebomen blijven we inzetten op zinvol en kwalitatief groen. Bij de boomkeuze werd er rekening gehouden met de periode waarin ze bloeien (verspreid over het jaar), en met het feit dat ze vergelijkbaar zijn qua groeisnelheid en sterkte. Het assortiment bestaat hoofdzakelijk uit inheemse, bij- en vlinderlokkende bomen maar ook klimaat- en ziekteresistente bomen.

Bij de aanplant wordt een bord ingehuldigd waarop de namen van de pasgeborenen zijn vermeld, gevolgd door een receptie. Zowel de ouders, kinderen als hun familie zijn van harte welkom op 10 maart 2024.

Gepubliceerd opdonderdag 11 jan 2024 om 10:56