Verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten - aangifte

De gemeente Laarne heft een belasting op de kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk. Reclamedrukwerk is elke publicatie met daarin commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen… die klanten wil aantrekken voor diensten en/of producten van de adverteerder. 

De gemeente beoogt met het heffen van de belasting op de huis - aan - huis
verspreiding van niet - geadresseerde reclamebladen, om de papierberg te beperken
en het principe van de vervuiler betaalt, toe te passen.

Voor een periode van 6 jaar, ingaande vanaf 01 januari 2020 en eindigend op 31
december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in
brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en
reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of
transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. De opsomming is niet
limitatief.

De tarieven bedragen:

  • 0,015 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 20
    gram en tot en met 75 gram;
  • 0,030 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 75
    gram en tot en met 225 gram;
  • 0,045 euro per bedeeld exemplaar voor reclamedrukwerk van meer dan 225
    gram.

Uitgebreide informatie vindt u het gemeentelijk belastingsreglement