Aangifte van een adreswijziging van minderjarige kinderen

Aanvragen

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Wie

Als een minderjarige (-18 jaar) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over de verblijfsregeling van het kind.

Procedure

 • Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

  • U kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe gemeente.
  • U kunt de adreswijziging schriftelijk (e-mail of fax) melden aan uw nieuwe gemeente.
  • U kan de adreswijziging doorgeven via het digitaal loket.
 • Wanneer beide ouders samenleven volstaat het als één van hen de minderjarige vergezelt.
 • Wanneer beide ouders niet samenleven volstaat het als één van hen de minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, dit op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag en dat er geen gerechtelijke uitspraak bestaat waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder. Wel dient de gemeente de andere ouder in kennis te stellen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om desgevallend een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.
 • Binnen de 8 dagen na de aangifte wordt er een onderzoek ingesteld door de wijkagent naar de nieuwe verblijfplaats. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. 
 • De datum van inschrijving is de datum van aangifte.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

 • Elektronische identiteitskaart met pincode.
 • Vonnis over de verblijfsregeling, notariële akte of wederzijds akkoord van de ouders.

Gerelateerde items