4.42b - Aanvullend reglement m.b.t. gemeentewegel Schoorminneweg