1.20 - Aanvullend Reglement m.b.t. fietszone in de dorpskern van Kalken