1.18 - Aanvullend Reglement m.b.t. zone verboden voor doorgaand vrachtverkeer +3,5t door de dorpskern van Kalken