Woon+

woon+

In juli 2009 is Woonplus Laarne, Wetteren, Wichelen definitief van start gegaan met het in dienst treden van de coördinator.

Het oprichten van de intergemeentelijke vereniging Woonplus heeft tot doel de regionale, beleidsmatige samenwerking tussen de verschillende huisvestings- en andere diensten van de deelnemende gemeenten te organiseren om zo vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Deze regionale samenwerking kadert in het besluit van de Vlaamse regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse regering stelt doelstellingen voorop die de werking van de intergemeentelijke vereniging omvatten.

Concreet houdt dit intergemeentelijke project in dat er een ontwikkeling komt van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, het organiseren van een lokaal woonoverleg, het uitbouwen van klantgerichte dienstverlening aan de burger en het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving.

Op 11 juni 2013 stelde Woonplus haar kersverse website voor. Woonplus is de samenwerking rond wonen tussen Laarne, Wetteren en Wichelen. Een belangrijk doel van Woonplus is het informeren van de inwoners over alles wat met wonen te maken heeft. De website biedt heel wat basisinformatie in een overzichtelijke structuur.

‘Wonen’ is een ruim begrip. Premies, energie, zorgwonen voor ouderen, sociaal huren, brandpreventie, ondersteuning van verhuurders, ecologisch poetsen, de kwaliteit van huurwoningen: het heeft allemaal met wonen te maken en dus vind je het op de website.

Per onderwerp vind je telkens een woordje uitleg over de essentie van het gekozen onderwerp. Dat kan een opsomming zijn (bijvoorbeeld van de verschillende premies) of wat meer precieze informatie. Je krijgt ook altijd één of meerdere links mee waar je meer informatie vindt. Dat kan een folder, een brochure, een pagina op de Woonplus-website of een andere website zijn.

Kortom, Woonplus geeft aan iedereen de basisinformatie mee en verwijst je voor meer informatie telkens door naar de juiste plaats.

Het adres van de website is www.woonplus-lww.be. Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom, mail ons via woonplus@laarne.be of bel ons op het nummer 09 365 46 36.

Laatst gewijzigd op: 17/09/13