Vreemdelingenzaken

Vreemdelingen in tijdelijk verblijf, onderdanen van de Unie, niet-Europese burgers en asielzoekers kunnen op onderstaand adres terecht voor de behandeling van hun dossier.

Laatst gewijzigd op: 25/03/15

Burger & Welzijn

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 01
F 09/366 29 70
burgerzaken@laarne.be