Subsidies

De gemeente Laarne wenst bepaalde handelingen, biotopen en kwalitatieve leefomgevingen te stimuleren.

Hiervoor werden een aantal subsidiereglementen uitgewerkt.

Hieronder vindt u een aantal onderwerpen waarvoor een reglement werd opgesteld.

Laatst gewijzigd op: 8/02/10