Bekendmakingen Milieudienst

Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 2 – Stal Trojaan B.V.B.A., Vagevuurstraat 13, 9270 Laarne

Op 1 december 2016 verleende het College van Burgemeester en Schepenen aan Stal Trojaan B.V.B.A., Vagevuurstraat 13 9270 Laarne, een milieuvergunning tot en met 30 november 2036, om op de percelen gelegen te Vagevuurstraat 13 9270 Laarne, kadastraal bekend onder LAARNE 1 AFD/LAARNE/, Sectie C, Nr(S) 0995, 1007, 1008, 101202, 1012F, 1012G, 1012H, 1013, een inrichting te exploiteren met als onderwerp: het fokken en africhten van paarden, met volgende rubrieken: 9.4.3.c.1, 15.1.1, 17.3.2.1.1.1.b, 28.2.c.1, 32.4, 53.8.2.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 10 december 2016 tot en met 8 januari 2017, ter inzage van het publiek bij de dienst milieu van het Gemeentebestuur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 8 januari 2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 1 – Aquafin N.V., Veldmeersstraat, 9270 Laarne

Op 1 december 2016 verleende de Deputatie aan AQUAFIN N.V., Dijkstraat 8 2630 Aartselaar, een milieuvergunning voor een termijn tot en met 3 oktober 2032, voor het veranderen door uitbreiding van een waterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater, op de percelen gelegen te Veldmeersstraat 9270 Laarne, kadastraal bekend onder LAARNE 1 AFD/LAARNE/, Sectie B, Nr(S) 1078Y, 1083A, 1083B. Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering: 3.6.4.3, 12.1.2, 12.2.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 24.2, 31.1.2.a.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 14 december 2016 tot en met 12 januari 2017, ter inzage van het publiek bij de dienst milieu van het Gemeentebestuur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de Vlaamse Minister voor Leefmilieu. De uiterste datum voor indienen van het beroep is 12 januari 2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

Eerdere bekendmakingen

- Uitbreiden van een vergunde inrichting van klasse 1 – EDF Luminus, Raveschoot, Lochristi

15 september 2016

- bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor een verandering door uitbreiding van een inrichting klasse 1- 42010/9780/1/E/1 – AQUAFIN N.V.

19 augustus 2016

- bekendmaking openbaar onderzoek i.h.k.v. de uitbreiding van het windturbinepark te Lochristi en Laarne

22 april 2016

- bekendmaking van een beslissing over de milieuvergunningsaanvraag voor de mededeling van kleine verandering van klasse 1 MICROFIBRES EUROPE

11 maart 2016

- bekendmaking beslissing vraag tot afwijking van de voorwaarden van het VLAREM Klasse 1 - Van De Velde N.V. benzinestation

5 september 2015

- start openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015 -2018 (MAP 5)

6 maart 2015

- bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Total Belgium

8 augustus 2014

Laatst gewijzigd op: 28/12/16

Milieu en natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365.46.18
milieu@laarne.be