Bekendmakingen Milieudienst

Bekendmaking beslissing in beroep - milieuvergunning klasse 1 –EDF Luminus, Raveschoot, Lochristi

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de Vlaamse Minister van Leefmilieu in zitting van 13 maart 2017, het beroep tegen het besluit van de Deputatie van 1 september 2016 ongegrond wordt verklaard, en het besluit van de Deputatie wordt bevestigd waarbij een milieuvergunning werd verleend aan EDF Luminus, Markiesstraat 1 1000 Brussel, voor een termijn die eindigt op 24 september 2034, voor het uitbreiden van het vergunde windturbinepark te d’Heystraat, Laarne en Cootveld, Lochristi, met één windturbine op de percelen gelegen te Raveschoot, Lochristi, kadastraal bekend: Lochristi 4 Afd (Beervelde), Sectie C, Nrs 144, 150, 151, 152, 155, met volgende rubrieken: 12.2.2 en 20.1.6.1.c. De milieuvergunning werd evenwel geweigerd voor het uitbreiden met een tijdelijke bronbemaling, met volgende rubriek: 53.2.2.a.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 25 maart 2017 tot en met 23 april 2017, ter inzage van het publiek bij de dienst milieu van het Gemeentebestuur.

Tegen deze beslissing is geen administratief beroep mogelijk.

Eerdere bekendmakingen

- Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 2 – Stal Trojaan B.V.B.A., Vagevuurstraat 13, 9270 Laarne

9 december 2016

- Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 1 – Aquafin N.V., Veldmeersstraat, 9270 Laarne

13 december 2016

- Uitbreiden van een vergunde inrichting van klasse 1 – EDF Luminus, Raveschoot, Lochristi

15 september 2016

- bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor een verandering door uitbreiding van een inrichting klasse 1- 42010/9780/1/E/1 – AQUAFIN N.V.

19 augustus 2016

- bekendmaking openbaar onderzoek i.h.k.v. de uitbreiding van het windturbinepark te Lochristi en Laarne

22 april 2016

- bekendmaking van een beslissing over de milieuvergunningsaanvraag voor de mededeling van kleine verandering van klasse 1 MICROFIBRES EUROPE

11 maart 2016

- bekendmaking beslissing vraag tot afwijking van de voorwaarden van het VLAREM Klasse 1 - Van De Velde N.V. benzinestation

5 september 2015

- start openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015 -2018 (MAP 5)

6 maart 2015

- bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Total Belgium

8 augustus 2014

Laatst gewijzigd op: 24/03/17

Milieu en natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365.46.18
milieu@laarne.be