Bekendmakingen Milieudienst

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Algrobo N.V., Veldmeersstraat 33 9270 Laarne, heeft een verzoek tot bijstelling van een bijzondere milieuvoorwaarde uit de vergunning (klasse 1-inrichting) d.d. 10/11/2011 ingediend. Het verzoek betreft een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde 25 (streepje 6), opgenomen in de milieuvergunning d.d. 10/11/2011, teneinde gedurende twaalf maal één week per jaar te kunnen zeven. Het bedrijf is gelegen op de percelen te Veldmeersstraat 33 9270 Laarne, kadastraal bekend onder Laarne, 1ste afd., sectie B, nrs. 1062A, 1073C, 1073D en 1038D. De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over het verzoek, is de Deputatie.

De aanvraag ligt van 17 augustus 2017 tot en met 15 september 2017 alle werkdagen van 9 tot 11u30 ter inzage van het publiek bij de gemeentelijke milieudienst, op het adres Dorpsstraat 2 9270 Laarne. Gedurende deze periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over het verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Eerdere bekendmakingen

- Bekendmaking beslissing in beroep - milieuvergunning klasse 1 –EDF Luminus, Raveschoot, Lochristi

24 maart 2017

- Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 2 – Stal Trojaan B.V.B.A., Vagevuurstraat 13, 9270 Laarne

9 december 2016

- Bekendmaking beslissing milieuvergunning klasse 1 – Aquafin N.V., Veldmeersstraat, 9270 Laarne

13 december 2016

- Uitbreiden van een vergunde inrichting van klasse 1 – EDF Luminus, Raveschoot, Lochristi

15 september 2016

- bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor een verandering door uitbreiding van een inrichting klasse 1- 42010/9780/1/E/1 – AQUAFIN N.V.

19 augustus 2016

- bekendmaking openbaar onderzoek i.h.k.v. de uitbreiding van het windturbinepark te Lochristi en Laarne

22 april 2016

- bekendmaking van een beslissing over de milieuvergunningsaanvraag voor de mededeling van kleine verandering van klasse 1 MICROFIBRES EUROPE

11 maart 2016

- bekendmaking beslissing vraag tot afwijking van de voorwaarden van het VLAREM Klasse 1 - Van De Velde N.V. benzinestation

5 september 2015

- start openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015 -2018 (MAP 5)

6 maart 2015

- bekendmaking milieuvergunningsaanvraag Total Belgium

8 augustus 2014

Laatst gewijzigd op: 31/08/17

Dienst Milieu en Natuur

Dorpsstraat 2
9270 Laarne
T 09/365 46 10
milieu@laarne.be