AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Reglement

Het wedstrijdreglement van de poëzieprijs kan je hieronder doornemen.

Melopee – poëzieprijs gemeente Laarne

Wedstrijdreglement

Art. 1 Melopee - poëzieprijs gemeente Laarne is een jaarlijkse prijs voor poëzie, uitgeschreven door de gemeente Laarne. Hij bekroont het meest beklijvende, oorspronkelijke Nederlandstalige gedicht verschenen in een Vlaams literair tijdschrift. Ook Vlaamse digitale literaire tijdschriften komen in aanmerking voor jurering.

Art. 2 De prijs bedraagt 2.500 euro. Hij wordt integraal toegekend en wordt niet gedeeld. Wanneer de jury oordeelt dat geen enkel gedicht voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal de prijs niet worden toegekend.

Art. 3 Op basis van een gemotiveerd voorstel van de jury bepaalt het college van burgemeester en schepenen elk jaar welke tijdschriften voor de selectie in aanmerking komen. Nieuwe tijdschriften die graag willen opgenomen worden in de selectie kunnen dit schriftelijk aanvragen bij de jeugd- en cultuurdienst.

Art. 4 Enkel oorspronkelijk Nederlandstalige gedichten die in het jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking voor het eerst gepubliceerd zijn in een van de geselecteerde tijdschriften, komen in aanmerking voor de prijs.

Art. 5 Het college van burgemeester en schepenen stelt ieder jaar een jury samen. De jury telt minimum 7 stemgerechtigde leden. De schepen van cultuur is waarnemend lid zonder stemrecht en de medewerker van de cultuurdienst is secretaris van de jury.

Art. 6 De jury selecteert na drie selectieronden 21 gedichten uit de verschillende tijdschriften, waaronder het winnende gedicht. Deze zullen opgenomen worden in een publicatie naar aanleiding van de uitreiking, zonder dat hiervoor een vergoeding kan geëist worden door de auteurs van de opgenomen gedichten.

Art. 8 Het gemeentebestuur van Laarne verwerft het reproductierecht van het winnende gedicht.

Art. 9 Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk.

Art. 10 De prijsuitreiking zal telkens in het najaar plaatsgrijpen. Elk geselecteerd tijdschrift en elke geselecteerde dichter zal hiervoor een uitnodiging ontvangen. De prijs kan enkel worden toegekend wanneer de laureaat aanwezig is op de prijsuitreiking.

Art. 11 De cultuurdienst van de gemeente Laarne zorgt voor de nodige financiële, organisatorische en logistieke ondersteuning van de poëzieprijs.

Art. 12 Alle briefwisseling omtrent de poëzieprijs wordt verstuurd naar de cultuurdienst Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne. Tel. 09 365 46 26, jeugd.cultuur@laarne.be

Deze meest recente versie van het wedstrijdreglement werd goedgekeurd door de Gemeenteraad van Laarne in zitting van 28 januari 2010.

De pdf-versie van het wedstrijdreglement kan je hier terugvinden.